Projekti

Oma Neža / Projekti

PODUKREP 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015

Kmetijo  sem prevzela po starših in jo preusmerila v ekološko. Osnovni dejavnosti bom dodala še predelovalno, saj bomo vse surovine predelali doma v lastnem mlinu in oljarni. Na kmetiji se bom zaposlila kot nosilka dopolnilne dejavnosti.

Glavne dejavnosti projekta: vključitev v shemo kakovosti (ekološki), nakup mlina, stiskalnice za hladno stiskanje olja, luščilca za piro, postavitev hladilnice za skladiščenje, sodelovanje  fakultetami in kmetijskimi zavodi.

Cilji: V času delovanja projekta pridobiti ekološki certifikat za pridelavo in predelavo, pridobiti zaščitni znak ekološki na nacionalni ravni, inovacije.

Pričakovani rezultati: da se po izteku kmetija že pozicionira na trgu s svojo lastno blagovno znamko in spletno trgovino in prepoznava kot ekološka kmetija z visoko kakovostnimi izdelki.

 

PODUKREP M16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

Naziv projekta: Za prihodnost podeželja

Cilji: Izvedba delavnic, izdelava promocijskega videa in zloženke.

Pričakovani rezultati: Redno izvajanje delavnic na področju izobraževanja,, vzpostavitev rednega sodelovanja z izobraževalnimi organizacijami (šole, vrtci) in izvajanje učnih ur v učilnici na prostem.